Felles konsertbesøk og dirigentmøter

Som et tilbud på tvers av alle nivå, inviteres det til felles konsertbesøk og dirigentmøter.

Tilbudene er under utvikling i samarbeid med deltakere i Dirigentløftet
Festspillene i Bergen
Oslo Filharmonien

Bergen Filharmoniske Orkester
Trondheim Symfoniorkester & Opera
Kristiansand Symfoniorkester
Stavanger Symfoniorkester
Nordnorsk Opera Og Symfoniorkester
Kringastingsorkestret – NRK 
Den Norske Opera & Ballett
Norges Ungdomssymfoniorkester
Ungdomssymfonikerne
Norges ungdomskor
Norsk blåsesymfoniDet Norske Solistkor
Det Norske jentekor
Forsvarets musikk

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker et tilbud i din region: hakon@talentnorge.no.