Ungdomskurs: Ung dirigent

Dirigentløftet skal bidra til at musikkinteressert barn og ungdom tidlig får prøvd seg i dirigering. For unge musikere og sangere som ønsker å lære mer om direksjon, støtter vi ungdomskurs over hele landet for ulike nivå. Det utvikles også en felles fagplan med kompenidier på partiturforståelse og pedagogikk for kursholdere som ønsker å holde kurs.

Kurstilbud 2018/19*
Dirigentuka
Kantorileder Molde 24.-26. august (arr: Ung kirkesang)
Ung dirigentsamling Bodø 5.-7.oktober (arr: De Unges orkesterforbund Nord- Norge)
Ung dirigent- samling Rogaland 13.-14.oktober (arr NMF Rogaland)
Ung dirigent-samling Sør 20.-21.oktober (arr NMF Sør)
Ung dirigent- samling Trondheim 26.-26.oktober (arr: De unges orkesterforbund)
Kantorileder Bodø 26.-28.oktober nivå 1,2,3,4 og Ung dirigent (arr: Ung Kirkesang)
Ung dirigent-samling Nordland 15.-18.november(arr: NMF NordNorge)
Ung dirigent- samling Østlandet Oslo 24.-25.november (arr: NMF Øst)
Ung dirigent-samling Hordaland 1.-2.desember (arr: NMF Hordaland)
Kantorilederkurs Fredrikstad 1.-3.februar (arr: Ung Kirkesang)
Kantorilederkurs Sykkylven 18.-19.januar nivå 1,2 (arr: Ung kirkesang)
Kantorilederkurs Inderøy 8.-10.februar nivå 1,2,3,4 og Ung dirigent (arr: Ung kirkesang)
Ung dirigent-samling Hordaland 4.-5.mai (arr: NMF Hordaland)
Ung dirigent-samling Rogaland 27.juli-3.august (arr: NMF Rogaland)
Dirigentuka 5.-9.august Stavanger (arr: NMF)

*Flere kurs er på vei!
Ikke kurs i deres region enda? Vi bidrar med støtte og eller kursholder til deltakere i dirigentløftet til kurs med minimum 15 deltakere. Kontakt: hakon@talentnorge.no


For viderekommende 
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter
Maestra
Assistentdirigent Norsk Ungdomssymfoniorkester

Mulighet for studiebesøk
Konsertbesøk og dirigentmøter
Dirigentforum med Christian Ehwald 13.-14. Oktober, Oslo 
Maestra-konsert 21.oktober, Lillestrøm
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter 26.-27.oktober, Barratt Due musikkinstitutt
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter 14.-15.desember, Barratt Due musikkinstitutt
Dirigentforum med Johannes Schlaefli, 16.-17.desember, Oslo
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter 18.-19.januar, Barratt Due musikkinstitutt
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter 29.-30.mars, Barratt Due musikkinstitutt
Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter 21.-22. juni, Barratt Due musikkinstitutt