Om Dirigentløftet

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon.

Lanseringsprogram: Opptakt 
Mentorprogram: Dirigentforum
Talentutviklingsprogram: Unge Dirigenter
Ungdomskurs: Ung dirigent 
Introduksjon: Alle dirigerer 
Kurs for dirigenter 
Felles konsertbesøk og dirigentmøter 

Dirigentløftet skal bidra til felles mobilisering i samarbeid med det frivillige musikkliv, kulturskoler, musikklinjer på videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, festivaler og profesjonelle ensembler og orkestre.
Se hvilke aktører som bidrar og hvordan du kan bidra til satsingen.

Deltakere i Dirigentløftet får:
Tilgang på kurs, konsertbesøk, dirigentmøter og tilgang på metodikk og materiell.

Deltakere i Dirigentløftet bidrar med:
Praksismuligheter og oppfølging av unge dirigenter, eller aktiviteter som gir barn og unge et møte med dirigentyrket.

Dirigentløftet er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.