Repertoartips

Dirigentløftet har en egen repertoarsatsing under utarbeidelse. Her kommer ukentlige repertoar-tips fra dirigenter og musikere som deltar i satsingen. I tillegg utvikles det ulike repertoarverktøy, repertoarkurs og komponistmøter for unge dirigenter og dirigenter som dirigerer barne- og ungdomsensembler.

Organisasjoner som bidrar med tilbud:
Festspillene i Bergen
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Korpsnett Norge
Norges Musikkorps Forbund
Ung i Kor
Ung Kirkesang
Barratt Due musikkinstitutt
Ungdomssymfonikerne
Norges ungdomskor
Norsk blåsesymfoni
Norges Ungdomssymfoniorkester
Oslo Filharmonien
Bergen Filharmoniske Orkester
Trondheim Symfoniorkester & Opera
Kristiansand Symfoniorkester
Stavanger Symfoniorkester
Nordnorsk Opera Og Symfoniorkester
Kringastingsorkestret – NRK 
Den Norske Opera & Ballett
Det Norske Solistkor
Forsvarets musikk