Fagplaner og kurshefter

Dirigentløftet ønsker å bidra til felles fagutvikling.

Faglig råd:
Faglig råd er hele Dirigentløftets øverste faglige myndighet med et særskilt ansvar for eliteprogrammet og skal ta stilling til faglige spørsmål og prioriteringer på vegne av hele satsingen. Rådet består av Morten Wensberg, Grete Pedersen, Eivind Aadland, Ole Kristian Ruud og Hans Josef Groh.

Fagplaner og kurshefter:
Ung dirigent - Fagplan
Ung dirigent - Partiturforståelse
Ung dirigent - Roller og oppgaver
Kompendium fra Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter(Barratt Due musikkinstitutt)
Koralliansens studieplan modul 1
Koralliansens studieplan modul 2

Følgende organsisasjoner bidrar til fagutvikling*:
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Korpsnett Norge
Norges Musikkorps Forbund
Ung i Kor
Ung Kirkesang
Barratt Due musikkinstitutt
Foreningen Norske Kordirigenter
Koralliansen
Norges Korforbund

*Dirigenter og kunstneriske ledere fra en rekke institusjoner har bidratt i forarbeidet til Dirigentløftet, og det inviteres til nye arbeidsgrupper etter ønsker og behov.