Søk om opptak til prøvedirigering elite-satsing innen 1. mai!

<p>Dirigentl&oslash;ftet lyser ut opptak til elitesatsingen!&nbsp;S&oslash;k om pr&oslash;vedirigering med KSO i Kilden Kulturhus,18.og 19. juni.&nbsp;S&oslash;knadsfrist 1. mai.&nbsp;Les mer og s&oslash;k her....</p>
<div class="page" style="caret-color: #000000; color: #000000; font-family: -webkit-standard;" title="Page 1"> <div> <div title="Page 1"> <p>Deltakere f&aring;r et skreddersydd program med de nasjonale symfoniorkestrene med inter&shy;nasjonale mentorer. Gjennom toppsatsingen; Opptakt, vil kvalifiserte dirigenter f&aring; et lanseringsprogram med konserter i samarbeid med landets profe&shy;sjonelle symfoniorkestre.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Opptakt</strong></span><br />Lanseringsprogrammet Opptakt er skreddersydd til den enkelte deltaker og skal ta utgangspunkt i talentets egen identitet og faglige profil. Hovedhensik&shy;ten er &aring; utvikle karriere og kunstnerisk integritet. Oppf&oslash;lgingen i Opptakt er i all hovedsak individuell. Det tilbys en konsert&shy; serie og mesterklasser med landets profe&shy; sjonelle orkestre. Mentorer er p&aring; internasjo&shy; nalt niv&aring;. Aktiviteter i opptakt vil tilbys ett &aring;r etter opptak i program. Kandidater tas opp for inntil 2 &aring;r. &Oslash;vre aldersgrense 35 &aring;r.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.talentnorge.no/talentutvikling/fagprogrammer/dirigentloeftet/eliteprogrammet/nivaa-1-lanseringsprogrammet-opptakt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les mer om Opptakt her</a></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dirigentforum</strong></span><br />Talentutviklingsprogrammet og praksis&shy; orkesterprogrammet Dirigentforum er mesterklasser med prosjektorkester og internasjonale mentorer. Det avholdes 4&ndash;6 dirigentforum pr &aring;r. Kandidater tas opp for inntil 2 &aring;r. &Oslash;vre aldersgrense 30 pr&nbsp;<a href="https://www.talentnorge.no/talentutvikling/fagprogrammer/dirigentloeftet/eliteprogrammet/nivaa-2-dirigentforum/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les mer om Dirgentforum her</a></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pr&oslash;vedirigering<br /></strong></span>Repertoar til pr&oslash;vedirigering med Kristiansand Symfoniorkester 18.-19. juni. <br />Det samme repertoaret gjelder b&aring;de for Dirigentforum og for Opptakt:<br /><br /> <span style="text-decoration: underline;">1. runde:</span><br /> <em>Ludwig van Beethoven: Overtyre til Egmont (Breitkopf)</em><br /><em>Ludwig van Beethoven: Overtyre til Corolian (Breitkopf)</em><br /><em>Wolfgang Amadeus Mozart: Overtyre til Tryllefl&oslash;yten (Luck&rsquo;s)</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">2. runde (finale):</span><br /><em>Brahms: Symfoni nr. 4 (Breitkopf)</em><br />Kandidatene kan evt. bli bedt om &aring; ogs&aring; dirigere en av overtyrene fra runde 1 i finalen.</p> <p>S&oslash;k her: <a href="https://portal.dirigentloftet.no/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://portal.dirigentloftet.no/</a></p> <p style="color: #000000; font-family: -webkit-standard; caret-color: #000000;">&nbsp;</p> </div> </div> <div class="section" style="color: #000000; font-family: -webkit-standard; caret-color: #000000;"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p style="color: #000000; font-family: -webkit-standard; caret-color: #000000;">&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>