Første skole ut på nytt pilotprosjekt, Fagdag i dirigering

<p><strong><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">Tredjeklassingene p&aring; musikklinjen p&aring; Thor Heyerdahl VGS fikk kyndig veiledning av dirigentene Trond Huseb&oslash; og Halldis R&oslash;nning. De var den f&oslash;rste skolen som deltok p&aring; Dirigentl&oslash;ftets pilotprosjekt, Fagdag i dirigering.</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Fredag 7. februar deltok Thor Heyerdahl VGS i Larvik p&aring; Dirigentl&oslash;ftet. Vanligvis dirigerer elevene hverandre, men n&aring; fikk de bes&oslash;k av bl&aring;sere fra Kongelige Norske Marines Musikkorps og profesjonelle strykere.<br /><br /></span><span style="font-size: 16px;">Dagen ble innledet med oppvarming og &oslash;velser. Elevene var spente p&aring; hva som ventet dem, men ble motivert og beroliget av veiledningen til Trond og Halldis. Fall&oslash;velser og grundig gjennomgang av slagfigurer var noe av det som ble gjort f&oslash;r elevene ble delt opp i to grupper.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><img src="http://dirigentloftet.no/storage/news/February2020/IMG_20200207_1235051.jpg" alt="" /><br /><em><span style="font-size: 16px;">En bl&aring;sekvintett fra Kongelige Norske Marines Musikkorps ble stilt til r&aring;dighet for elevene.</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;- Sammen med resten av Kgl.norske marines musikkorps bl&aring;sekvintett, hadde jeg gleden av &aring; v&aelig;re &laquo;&oslash;veorkester&raquo; for mulige kommende dirigentspirer fra musikklinja i Larvik. Det ble en intens og artig dag. Et fint m&oslash;te med de unge elevene som fikk pr&oslash;vd seg under s&aelig;rdeles kyndig og positiv ledelse, sier Maiken Mathisen Schau, fl&oslash;ytist i KNMM. Hun var forn&oslash;yd med hvordan dagen utspilte seg.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">- Vi visste ikke helt hva vi skulle v&aelig;re med p&aring;, men skj&oslash;nte da vi traff instrukt&oslash;rene Halldis og Trond at det kom til &aring; bli en veldig bra dag. At Dirigentl&oslash;ftet satser h&oslash;yt, og bruker s&aring;pass profilerte dirigenter og musikere til dette prosjektet, er imponerende. Det virket som elevene trivdes og fikk godt utbytte av dagen, fortsetter hun.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong>Elevene fikk stort utbytte av dagen</strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">- Tanken om &aring; dirigere proffe musikere var helt nytt, derfor som amat&oslash;r, opplevde jeg starten p&aring; dagen som skummelt. Gradvis begynte jeg &aring; kose meg, s&aelig;rlig n&aring;r musikerne begynte &aring; smile til meg. Da f&oslash;lte jeg en str&oslash;m av glede og en slags "connection" med dem, sier Yanina Bjeate Catalon, elev ved Thor Heyerdahl VGS.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">- Det var ogs&aring; en helt annen opplevelse &aring; kunne f&aring; h&oslash;re p&aring; s&aring; flinke musikere. De fikk meg til &aring; glemme at jeg var p&aring; skolen. Jeg fikk g&aring;sehud, og p&aring; slutten av dagen var jeg s&aring; inspirert og motivert til &aring; &oslash;ve mer. Vi fikk ogs&aring; to flinke instrukt&oslash;rer som var s&aring; presise med sine tilbakemeldinger. Dagen ble l&aelig;rerik med deres konstruktive kritikk. Opplegget er noe jeg vil oppleve igjen, og jeg vet at flere andre er enige med meg, fortsetter hun.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p><img src="http://dirigentloftet.no/storage/news/February2020/IMG_20200207_1041212.jpg" alt="" /><br /><em>Elevene fikk ogs&aring; dirigere strykekvintett og piano</em></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Dagen ble avsluttet med en huskonsert, hvor elevene fikk mulighet til &aring; dirigere et st&oslash;rre orkester. Her ble de to kvintettene satt sammen til et miniorkester. Elevene hadde underveis lagt merke til at bl&aring;serne og strykerne responderte p&aring; litt forskjellige m&aring;ter, og n&aring; fikk de lede alle samtidig.&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><img src="http://dirigentloftet.no/storage/news/February2020/IMG_20200207_1314131.jpg" alt="" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Elevene fikk individuelle tilbakemeldinger fra Trond og Halldis - verdifull informasjon for videre utvikling.</span></p> <p class="MsoNormal"><img src="http://dirigentloftet.no/storage/news/February2020/IMG_20200207_1324011.jpg" alt="" /></p> <p class="MsoNormal"><img src="http://dirigentloftet.no/storage/news/February2020/IMG_20200207_1337181.jpg" alt="" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16px;">Om Dirigentl&oslash;ftet</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Dirigentl&oslash;ftet er en langsiktig satsing med m&aring;l om &aring; heve niv&aring;et, kompetansen, og statusen for Norges dirigenter samt &aring; bidra til mer samarbeid mellom dirigentene og &oslash;kte karrieremuligheter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud p&aring; alle niv&aring;er og skal bidra til &aring; gj&oslash;re Norge til en dirigentnasjon.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Dirigentl&oslash;ftet skal bidra til en felles mobilisering, i samarbeid med det frivillige musikklivet, kulturskoler, musikklinjer p&aring; videreg&aring;ende skoler, h&oslash;yere utdanningsinstitusjoner, festivaler og profesjonelle ensembler og orkestre.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px;">Skoler som f&aring;r bes&oslash;k av Dirigentl&oslash;ftet denne vinteren:<br /></span><span style="font-size: 16px;">7. februar Thor Heyerdal VGS, Larvik<br /></span><span style="font-size: 16px;">14. februar Askim VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">10. mars Kirkeparken VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">11. mars Halden VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">12. mars Gre&aring;ker VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">13. mars Stange VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">18. mars Jessheim VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">20. mars Hadeland VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">25. mars St Hallvard VGS<br /></span><span style="font-size: 16px;">Edvard Munch VGS</span></p> <p>&nbsp;</p>