Dirigentkonferansen 2019

<p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 20px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 30px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-shadow: none; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">12.11.2019 / Eivind Aadland synes det blir for mye luftig snakk rundt direksjon, Anine Kruse Skatrud mener de st&oslash;rste dirigent-talentene er dem som gjennom sitt hovedinstrument har vist stor musisering, og Ingrid Lorentzen gj&oslash;r tidvis noen kunstneriske grep som f&aring;r den tillitsvalgte i den Norske Opera &amp; Ballett til &aring; utbryte: &ndash; Tilliten, Ingrid, den er lik null.</span><u></u><span style="text-decoration: line-through;"></span></p>
<article style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 24px; order: 2; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-shadow: none; text-transform: none; vertical-align: baseline; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; width: 739.92px; word-spacing: 0px; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px 0px 40px 0px; margin: 0px;"> <p class="preamble" style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: &amp;quot; lyon&amp;quot;,sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; font-weight: bold; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Talent Norge tar deg gjennom h&oslash;ydepunktene fra &aring;rets dirigentkonferanse!</strong></p> <div class="mainText mb-20" style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Av <a style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #ed646a; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: underline; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Johanna Holt Kleive</a><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" />Foto: Terje Trobe</em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">For ett &aring;r siden lanserte Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB Dirigentl&oslash;ftet, en helhetlig og langsiktig satsing for &aring; styrke Norge som dirigentnasjon.&nbsp;Helgen 8.-10.november var toneangivende milj&oslash;er b&aring;de lokalt og internasjonalt samlet for &aring; trekke tr&aring;der samt utveksle kunnskap og erfaringer med hverandre.</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 416.2px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2890/talent-norge_9-1.jpg?width=800&amp;height=450.00000000000006" alt="" data-udi="umb://media/14f1182b222b4a8091aae1392cf1000e" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe</em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foruten &aring; bli bedre kjent med de ulike dirigent-satsingene i bredde og topp, har vi diskutert interessante temaer som mentorens betydning for oppstart og utvikling. En av v&aring;re fremste dirigenter i Norge, Eivind Aadland, mener for eksempel at det er mye luftig snakk rundt dirigentrollen. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Det var Jorma Panula som l&aelig;rte meg &aring; avmystifisere dirigentrollen. Dirigering handler om &aring; tydeliggj&oslash;re, forenkle og konkretisere. Ser man litt skjematisk p&aring; hva det vil si &aring; dirigere, er det &aring; presentere eller formidle en musikalsk id&eacute; gjennom tydelig, men nyansert gestikk. Tar man utgangspunkt i den musikalske ideen, tror jeg en mentor kan stille gode sp&oslash;rsm&aring;l til studenten, fokusere, spisse grunnideer og finne hoveduttrykket i spesifikke passasjer.</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Selv hadde Aadland v&aelig;rt konsertmester i filharmonien i ni &aring;r da han begynte &aring; ta dirigenttimer. En &oslash;ye&aring;pner, if&oslash;lge ham selv.</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Jeg skj&oslash;nte hvor lite jeg </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">egentlig</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> hadde forst&aring;tt av hva dirigenten gj&oslash;r og de fantastiske mulighetene som ligger i hendene. I v&aring;r elitesatsing er det vesentlig at vi l&aelig;rer v&aring;re studenter &aring; finne spr&aring;k og gester som kommuniserer tydelig til profesjonelle musikere. En av mine favorittdirigenter jeg selv har spilt under er Claudio Abbado. Claudio sa ingenting, men du visste </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">n&oslash;yaktig</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> hva han ville hele tiden. Han var utrolig god til &aring; skape bilder med ord som inspirerte til klang og atmosf&aelig;re. En mentor kan hjelpe en ung dirigent til &aring; finne et spr&aring;k som f&oslash;les autentisk, ekte og oppriktig. </span><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Og som alltid: det er bedre &aring; snakke litt for lite enn litt for mye.</strong>&nbsp;<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/dfc8305b5a9f4dc2ac791a8ee966eacd" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 307.06px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2893/talent-norge_24-1.jpg?width=800&amp;height=332.03125" alt="" data-udi="umb://media/dfc8305b5a9f4dc2ac791a8ee966eacd" /><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe</em></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Anine Kruse Skatrud, underviser i direksjon ved Lillestr&oslash;m Videreg&aring;ende skole, mener mentorens viktigste oppgave er &aring;</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> se</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> talentene og motivere dem p&aring; en m&aring;te som gj&oslash;r at de selv tar initiativ.</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; De st&oslash;rste dirigent-potensialene tror vi er dem som gjennom sitt hovedinstrument har vist stor evne til musisering. De holder h&oslash;yt niv&aring; p&aring; hovedinstrumentet og er reflekterte rundt spillingen. Som mentor tror jeg det er viktig &aring; m&oslash;te eleven der han eller hun er: hva er det </span><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">du</span></em><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> har, hvorfor kan </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">du</em> </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">st&aring; der oppe, se alt du har inni deg, og s&aring; virkelig ta tak i elevens drive og vilje til musisering.<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Men hva gj&oslash;r orkestrene selv som mentorer og karrierebyggere for neste generasjons dirigenter? Her kommer Bergen Fillharmoniske Orkester s&aelig;rdeles godt ut ved &aring; tilby<span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;unge norske dirigenter en unik sjanse til &aring; jobbe tett sammen med orkesterets sjefdirigent og kunstneriske leder som assistentdirigenter. P&aring; denne m&aring;ten f&aring;r de unge talentene pr&oslash;ve seg p&aring; dypt vann med &eacute;n gang, samt mulighet til &aring; utvikle seg i et kreativt og ambisi&oslash;st milj&oslash;.<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span></span><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Stockholm p&aring; sin side, kom med en overbevisende innr&oslash;mmelse; der skjer det ingenting. Men det skal de n&aring; endre p&aring; etter &aring; ha sett hva som er p&aring; gang her til lands. <br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></strong></p> <h5 style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 19.2px; font-weight: bold; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 28.8px 0px 9.6px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; font-weight: 400; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Hva kan kunstfeltet l&aelig;re av toppidretten? </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; font-weight: 400; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span></h5> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge og styremedlem i faglig r&aring;d i ArtEx, Jarle Aamb&oslash;, bidro med vesentlig innsikt og erfaring for &aring; illustrere viktigheten av gode synergier.</span><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Talent Norge er en av de viktigste akt&oslash;rene i et slikt fellesskap, og i milj&oslash;et jeg kommer fra - idrett og alpint -&nbsp; er vi nettopp preget av den kraften, energien og kunnskapen som kjennetegner mangfold og utviklingen av mangfold.&nbsp;</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Mangfold som <em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">metode</em> er if&oslash;lge Aamb&oslash; &aring; 1) oppleve og erfare at milj&oslash;er som tilsynelatende ikke er naturlig &aring; sammenkoble, kan virke sammen, 2) for &aring; skape eksepsjonelle prestasjoner, er deling og innspill avgj&oslash;rende, og 3) for &aring; f&aring; tilgang p&aring; noe, m&aring; man ogs&aring; v&aelig;re med &aring; dele.&nbsp;&nbsp;<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/a300cbd2a6bd472088b9f70d5f9917d0" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 308.91px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2894/talent-norge_22.jpg?width=800&amp;height=333.66045142296366" alt="" data-udi="umb://media/a300cbd2a6bd472088b9f70d5f9917d0" /></strong><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe</em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" />For &aring; illustrere dette poenget, trakk Aamb&oslash; frem Olympiatoppens samarbeid med Nasjonalballetten i 2002.</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Vi opplevde &aring; bli litt selvsentrerte, og bestemte oss for &aring; utfordre oss selv. Vi opps&oslash;kte Nasjonalballetten for &aring; hente inspirasjon og s&oslash;ke kultur. Hvordan l&oslash;ste de sine utfordringer, hvordan bygget de kultur, og ikke minst - hvordan jobbet de i et internasjonalt milj&oslash;?&nbsp;</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Ballettdanseren og macho-roeren fra Horten m&oslash;ttes til dialog. Til tross for stor avstand i kultur, tankesett og disiplin, var det overraskende mange likheter b&aring;de faglig og praktisk. Det viste seg at det ikke var noen stor fysisk forskjell mellom ballettdans og roing; det &aring; holde balansen i en b&aring;t og f&aring; kraften i riktig retning og spinning p&aring; en t&aring;spiss krevde tiln&aelig;rmet lik fysisk anstrengelse.&nbsp;</span></p> <h5 style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 19.2px; font-weight: bold; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 28.8px 0px 9.6px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; font-weight: 400; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Hvordan skape rom for &aring; utvikle nyskapende og modige kunstneriske ledere?</span></h5> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Maren &Oslash;rstavik (Aftenposten), Anders Beyer (Festspillene), Ingrid Lorentzen (Den norske opera &amp; ballett), Ingrid R&oslash;ynesdal (Oslo-filharmonien), Hanne T&oslash;mta (Nationaltheatret) og Maria Mediaas J&oslash;rstad (Talent Norge) stod for konferansens siste paneldebatt.&nbsp;</span>&nbsp;</p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Sp&oslash;rsm&aring;let som ble diskutert var f&oslash;lgende: Hvordan skaper vi rom for &aring; utvikle nyskapende og modige kunstneriske ledere? Er det mulig &aring; definere hva god kunstnerisk ledelse er?</strong> <br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Ingrid R&oslash;ynesdal var f&oslash;rst ut, og mente at kunstnerisk ledelse bestod av et lappeteppe med ulike elementer som skal til for &aring; lage et helhetlig kunstnerisk program i et orkester. Samspillet m&aring; forvaltes ut i fra de kreftene og kapasiteten man har internt. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Det kunne Hanne T&oslash;mta si seg enig i.</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Teatersjefen er den kunstneriske lederen, men m&aring; ogs&aring; forholde seg til de menneskene som jobber i teatret, de midlene vi har til r&aring;dighet og kunstnerne vi &oslash;nsker &aring; samarbeide med.&nbsp;<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/28cfdc3f03da4d43a3c7c2dc54194521" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/04b81794eb384d1daff3a79b868846e7" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 307.99px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2897/talent-norge2_1.jpg?width=800&amp;height=332.8753680078508" alt="" data-udi="umb://media/04b81794eb384d1daff3a79b868846e7" /><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe</em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Vi kommer heller ikke til &aring; glemme latteren i salen da T&oslash;mta utbr&oslash;t:</strong><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; I tillegg f&aring;r vi en rekke henvendelser utenfra. Det er mange som har sterke meninger om hva et godt repertoar for Nationaltheatret er, og det er som regel </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">reisen til julestjernen.</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span>Men er nyskaping rette m&aring;ten &aring; gj&oslash;re karriere p&aring; for en ung dirigent? Er det ikke fremfor alt viktigst &aring; vise at man behersker klassisk repertoar? spurte moderator.<span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Absoloutt ikke,&nbsp;var&nbsp;T&oslash;mtas svar. Hun mener det viktigste er &aring; rekruttere mennesker ikke utifra hva de har gjort, og som man </span><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">vet </span></em><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">at de kan, men ut fra et potensiale. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">- Dette er fortsatt en problemstilling vi diskuterer i teatret hver dag: en regiss&oslash;r vil veldig gjerne jobbe med en skuespiller han eller hun er sikker p&aring;, men &aring; &aring;pne opp for hva vedkommende kan bli </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">gjort i stand</em> </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">til &aring; gj&oslash;re, er ogs&aring; en sv&aelig;rt sentral del. For &aring; ikke stagnere, m&aring; man jobbe mot det man ikke kjenner eller har erfart for &aring; kunne bevege seg videre.</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Det er Maria Mediaas J&oslash;rstad enig i, som for&oslash;vrig mener at det er nettopp derfor man sitter i lederstolen.</span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Kunstnerisk ledelse er &aring; ta den kunstneriske kulturarven og utvikle den videre. Hva vil man, hvor tar man det videre, og hva bidrar man med?<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/b1f8cd7166934470bf55b2ff9c69d4e4" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 336.66px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2899/talent-norge2_2.jpg?width=800&amp;height=364.4919786096257" alt="" data-udi="umb://media/b1f8cd7166934470bf55b2ff9c69d4e4" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Ingrid Lorentzen har gjennom mange &aring;r som profesjonell danser og senere ballettsjef erfart at man ikke</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> m&aring;</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> velge mellom fordypning og crossover, men at det snarere er to sider av samme sak. Men &aring; ta kunstneriske sjanser kan v&aelig;re utfordrende.</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Det &aring; st&aring; for noe, tro p&aring; noe og fortsette &aring; ta sjanser n&aring;r alle de andre er imot, det er helt forferdelig!</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&Aring;rets sitat tilh&oslash;rer ogs&aring; ballettsjefen selv:</strong><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Etter &aring;pningsforestillingen til Alan Lucien &Oslash;yen sa tillitsvalgte til meg: tilliten, Ingrid, den er null. Jeg husker jeg tenkte: NULL ja. Skal vi se ...</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Ingrid R&oslash;ynesdal p&aring; sin side, er enig i at kunstnerisk ledelse handler om &aring; t&oslash;rre &aring; ta sjanser, men understreket viktigheten av &aring; </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">samle </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">folk om oppgaven. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Det er avgj&oslash;rende &aring; samle krefter og motkrefter til &aring; dra i samme retning. God ledelse handler om &aring; f&aring; et komplekst maskineri til &aring; bevege seg i en retning. <strong style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">I forhold til produksjon, sier&nbsp;Gustav Mahler:&nbsp;tradisjon er ikke &aring; tilbe asken, men &aring; vedlikeholde ilden. Det synes jeg er en fin ledestjerne.&nbsp;</strong></span></p> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">&ndash; Nyskapning handler ofte om &aring; v&aelig;re i en sone som er veldig lite komfortabel og hvor risikoen for et svakt resultat er stor. Den kunstneriske lederen m&aring; balansere dette uhyre klokt, med tanke p&aring; publikum, i forhold til kommunikasjon, formidling og sine ansatte.&nbsp;</span></p> <h5 style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 19.2px; font-weight: bold; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 28.8px 0px 9.6px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 19.2px; font-weight: 400; line-height: 23.04px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Mesterm&oslash;ter</span></h5> <p style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px 0px 20px 0px;"><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Fredag kveld, l&oslash;rdag og s&oslash;ndag var viet til mesterklasser. 100 personer var i aksjon samtidig under ledelse av</span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"> legenden Jorma Panula, </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">dirigenten som l&aelig;rte en av v&aring;re fremste norske dirigenter i dag, Eivind Aadland, &aring; avmystifisere dirigentrollen. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">F&oslash;rste Dirigentforum for kor ble ogs&aring; gjennomf&oslash;rt med Daniel Reuss. Ni dyktige kandidater jobbet hardt med masterclass, videoanalyse og samtaler.<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 0px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 0px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" alt="" data-udi="umb://media/9dabcbf6b4734c2db3ec58997056deee" /><img style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; display: block; flex-basis: auto; flex-grow: 0; flex-shrink: 0; font-size: 16px; height: 416.2px; line-height: 24px; max-width: 739.92px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: middle; width: 739.92px; border-width: 0px; border-style: none; padding: 0px; margin: 0px;" src="https://talentnorge.no/media/2898/talent-norge2_7.jpg?width=800&amp;height=450" alt="" data-udi="umb://media/9dabcbf6b4734c2db3ec58997056deee" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;"><em style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Foto: Terje Trobe<br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></em><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Alt i alt kan vi t&oslash;rre &aring; konkludere med at &aring;rets konferanse ble en stor suksess. </span><span style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;">Det er ingenting som er s&aring; motiverende som &aring; h&oslash;re alle de gode kreftene som entusiastisk er med og l&oslash;fter frem denne satsingen!</span><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box; color: #212529; font-size: 16px; line-height: 24px; text-decoration: none; text-shadow: none; vertical-align: baseline; border-width: 0px; border-style: solid; padding: 0px; margin: 0px;" /></p> </div> </article> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>