Dirigentkonferanse 2019

<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> Dirigentl&oslash;ftet inviterer til en felles m&oslash;teplass for inspirasjon og p&aring;fyll. Alle som er nysgjerrig p&aring; eller &oslash;nsker &aring; bidra til satsingen er velkomne! &Aring;rets tema handler om kunstneriske felleskap og hvordan vi sammen skaper et milj&oslash; som tar vare p&aring; og utvikler p&aring; dirigenter fra bredde til topp.&nbsp;<strong><br /></strong><strong><br /></strong></span></div>
<div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Konferansen finner sted p&aring; Sentralen fredag 8.november.</span></div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><strong>Bidragsytere:</strong> <br />Anders Beyer, Festspillene i Bergen <br />Anine Kruse Skatrud, Lillestr&oslash;m videreg&aring;ende skole <br />Arild Erikstad, NRK <br />Eivind Gullberg Jensen, dirigent <br />Eivind Aadland, Barratt Due musikkinstitutt <br />Fredrik Andersson, Kungliga Filharmonikrene <br />Grete Pedersen, dirigent <br />Hanne T&oslash;mta, Nationaltheatret <br />Ingrid Lorentzen, Nasjonalballetten <br />Ingrid R&oslash;ynesdal, Oslo Filharmonien <br />Jarle Aamb&oslash;, Olympiatoppen<br />Jan Erik Helleren, Korpsnett Norge<br />Kari Solheim, Ung musikk <br />Karl Ole Midtb&oslash;, Norges musikkorpsforbund <br />Liz Sam, Harrison Parrot Management <br />Maren &Oslash;rstavik, Aftenposten <br />Maria Mediaas J&oslash;rstad, Talent Norge <br />Morten Christiansen, Norsk kulturskoler&aring;d <br />Morten Wensberg, Universitetet i Stavanger <br />Oddmund &Oslash;kland, Bergen filharmoniske orkester <br />Ole Kristian Ruud, Norges musikkh&oslash;gskole <br />Petra Kloo Vik, G&oslash;teborgs Symfoniker <br />Sandra Parr, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra <br />Thorbj&oslash;rn Lunde, Toneheim folkeh&oslash;gskole<br />Torunn Kristoffersen, De Unges Orkesterforbund<br />Trond Huseb&oslash;, dirigent<br />Victoria Liedbergius, Ung i Kor<br /><br /><strong>Program:</strong> <br />10:00 Velkommen og kunstnerisk innslag <br />10:10 Dirigentl&oslash;ftet landet rundt <br />11:00 Kaffe <br />11:15 Prestasjonskultur fra bredde til topp <br />1:30 Mentorens betydning for oppstart og utvikling <br />12:15 Lunsj <br />12:45 Ensemblenes og managements betydning som mentor og karrierebyggere <br />13:30 Kaffe <br />13:45 Hvordan skape rom for &aring; utvikle nyskapende og modige kunstneriske ledere? <br />14:30 Avslutning </span></div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">P&aring;melding til post@dirigentloftet.no inn</span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">en 1.november.</span></div>