Mesterklasser for TUP

<p>Sted: Norges musikkh&oslash;gskole<br />Tid: Kl 11.00- 15.30&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Arrang&oslash;r:&nbsp; Norges musikkh&oslash;gskole- Talentutviklingsporgrammet<br />Kursholdere: Elsine Haugstad og Tor Anders Eriksen</p> <p>Talentutviklingsprogrammet p&aring; Norges musikkh&oslash;gskole har et eget program for unge dirigenter. Programmet g&aring;r over ni ganger i semesteret 2019/20 og undervisningen er &aring;pen. 6 ungdommer fra TUP-programmet er tatt opp i &aring;rets dirigentkurs, og repertoaret best&aring;r av Beethoven, Dvorak, Elgar og Schubert.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Elevene dirigerer klasseensemble &ndash; siste kursdag 26. april med &oslash;vingsensemble fra Musikkh&oslash;gskolen.</p> <p>For mer informasjon om TUP programmet:&nbsp;<a href="https://nmh.no/studier/talentutvikling">https://nmh.no/studier/talentutvikling</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>