Talentutviklingsprogrammet Unge dirigenter

<p><span style="color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Det arrangeres 6 mesterklasser i &aring;ret med 8 aktive deltakere per skole&aring;r. &Oslash;vre aldersgrense er 19 &aring;r, men det er mulig &aring; g&aring; ut over denne ved ledige plasser. Dag 1 er det praktisk trening med lite ensemble (klaverkvintett), dag 2 dirigerer alle deltakerne fullt orkester. Les mer om programmet&nbsp;</span><a style="box-sizing: border-box; color: #007bff; transition: color 0.3s ease 0s; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-decoration-line: none !important;" href="https://www.barrattdue.no/unge-dirigenter/">her.</a><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><span style="color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Repertoar: Tilpasses niv&aring;et til den enkelte deltaker og hentes fra forskjellige musikalske epoker. I tillegg til praktisk direksjonsundervisning, f&aring;r deltakerne teoretiske klasser i emner som partiturstudier, estetisk refleksjon og direksjonsteknikk.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><span style="color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">L&aelig;rere: Eivind Aadland har hovedansvaret for undervisningen i mesterklassene. I tillegg inviteres en internasjonal gjestel&aelig;rer til en av mesterklassene hvert &aring;r. Kurset ledes av Alf &Aring;rdal.</span><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><span style="color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Sted: Kammersalen Barratt Due musikkinstitutt</span><br style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /><span style="color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Arrang&oslash;r: Barratt Due musikkinstitutt</span></p>