Dirigentlab med Bjarte Engeset & James Gaffigan

Digital Dirigentlab med Bjarte Engeset & James Gaffigan
<p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">Hvor: Zoom</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">For hvem: Dirigenter og musikere</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">N&aring;r: 29.mai kl 10-12</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">P&aring;melding: Send mail til post@dirigentloftet.no</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">Tema: Konstruktiv pr&oslash;veledelse</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">Hvordan lede med 100% konstruktive musikalske innspill, basert p&aring; lytting, respekt og musikerskap? Bjarte og James deler sine perspektiver for &aring; bygge en konstruktiv pr&oslash;veledelse</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">Bjarte Engeset er sjefsdirigent for Kongelige Norske Marines Musikkorps og er professor i direksjon p&aring; Universitet i Stavanger. Engeset har som dirigent bemerket seg i inn- og utland og hans konserter, turn&eacute;produksjoner og innspillinger har h&oslash;stet str&aring;lende kritikker i internasjonale aviser og tidsskrifter. Engeset har ogs&aring; gjort et omfattende forskningsarbeid om orkestermusikken til blant annet Edvard Grieg, Geir Tveitt, Johan Svendsen og Ludvig Irgens Jensen. Bjarte holdt et foredrag om konstruktiv pr&oslash;veledelse p&aring; Dirigentuka i 2018, som siden har blitt en h&oslash;yt skattet artikkel.</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><a style="color: #385898; cursor: pointer; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" href="https://dirigentloftet.no/storage/Artikler/Dirigentl%C3%B8ftet-Pr%C3%B8veleiing.pdf?fbclid=IwAR02I4fLw1Hl0LsH7tOclD87ueP2Bz5MxYUUSC-i1O2SbTlYhTO7JfhVKzw" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdirigentloftet.no%2Fstorage%2FArtikler%2FDirigentl%25C3%25B8ftet-Pr%25C3%25B8veleiing.pdf%3Ffbclid%3DIwAR02I4fLw1Hl0LsH7tOclD87ueP2Bz5MxYUUSC-i1O2SbTlYhTO7JfhVKzw&amp;h=AT38mA4U4w9GxR3dOFhSNzpgBOHTKh-qvBEGm4gUgIDD55fZuUcGMbFfCPq1FC7TgUM48I8DUIHvB7YQA0_wyxYVXeB0RQt_Qe5-jHFb7fFs5z8P0dJixEpJHMreWan8VA" data-lynx-mode="hover">https://dirigentloftet.no/storage/Artikler/Dirigentl%C3%B8ftet-Pr%C3%B8veleiing.pdf</a><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">James Gaffigan er sjefsdirigent for Lucerne Symphony Orchestra og f&oslash;rste gjestedirigent for Netherlands Radio Philharmonic Orchestra. Han er musikkdirekt&oslash;r for Verbier Festival Junior Orchestra, og turnerer de st&oslash;rste operahus og symfoniorkestre i Europa, Nord Amerika og Asia jevnlig. James skulle ha dirigert p&aring; The Met karantenen startet, og har istedet bidratt med en artikkelserie i tre deler til Dirigentl&oslash;ftet. </span><a href="https://www.klassiskkarantene.no/inspirasjon/james-gaffigan-developing-trust-through-music-part-3" target="_blank" rel="noopener">https://www.klassiskkarantene.no/inspirasjon/james-gaffigan-developing-trust-through-music-part-3</a><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;" /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #1d2129; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px;">Send mail til post@dirigentloftet.no for &aring; melde deg p&aring;.</span><u></u></p>