Dirigentnettverk

<p>Hvor: Oslo kulturskole, T&oslash;yenbekken 5<br />N&aring;r: 6. mars 2020<br />For hvem: Dirigenter fra ulike ensembler, som korps, kor, og orkester<br />P&aring;meldingsfrist: 21. februar 2020,meld deg p&aring; <a href="https://musikkorps.no/dirigentnettverk20/?tab=pamelding" target="_blank" rel="noopener">her</a>.</p> <p>Norges Musikkorps Forbund &Oslash;st, sammen med Norsk Noteservice og Oslo Kulturskole, inviterer med dette dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Hovedfokuset vil v&aelig;re p&aring; skolekorpsdirigenter, men ogs&aring; voksenkorps- kor- og orkesterdirigenter er selvf&oslash;lgelig hjertelig velkommen!<br />Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig p&aring;fyll, gi rom for &aring; knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentl&oslash;ftet, st&oslash;ttet av Dextra Musica.</p>