Dirigentnettverk innlandet

<p>Endelig kan NMF Innlandet invitere til ny Dirigentnettverkssamling. Alle dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer i Innlandet inviteres til to dager med kurs og inspirasjon i Odalen.</p> <p>Dirigentnettverk Innlandet skal v&aelig;re en samlingsarena for dirigenter innenfor korps, kor og orkester i regionen. Innholdet i Dirigentnettverket tar utgangspunkt i tekster fra Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger.</p> <p>&nbsp;</p> <p>P&aring;meldingsfrist: 15. desember 2019<br /><a href="https://program.no/paamelding?key=NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-event-1571915048667/NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-paamelding-1571915603561" target="_blank" rel="noopener">https://program.no/paamelding?key=NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-event-1571915048667/NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-paamelding-1571915603561</a></p>