Kor- og orkesterdirigering med Kjell Seim

<p>Sted: Bekkelaget menighetssenter, Sandstuveien 15<br />Tid: 10:00 - 16:00 begge dager<br />Arrang&oslash;r: Koralliansen i samarbeid med FONOKO<br />P&aring;meldingsfrist: Utl&oslash;pt (Kurset er fullt)<br />Det er fortsatt mulig &aring; melde seg p&aring; som passiv deltager, 500 kr<br />Repertoar: Brahms requiem, Mozart requiem og utvalgte satser fra Messias</p> <p>&nbsp;</p> <p>P&aring;melding som passiv deltager:<br /><a href="https://www.fonoko.no/vare-kurs" target="_blank" rel="noopener">https://www.fonoko.no/vare-kurs</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>