Maestra: Konsert med Borge Musikkoprs

<div class="event-fulltext" style="box-sizing: border-box; color: #2c3e50; font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; caret-color: #444444; text-size-adjust: auto;">Sted: Fredrikstad domkirke<br />Tid: L&oslash;rdag 26. oktober kl 16:00 - 17:30<br />Arrang&oslash;r: Egil Hovland-festivalen</p> </div> <p><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">Denne ettermiddagen blir det konsert i god &laquo;Marsj, Vals og St&oslash;kke-&aring;nd&raquo;, en konsert med flott og h&oslash;rbar korpsmusikk!</span><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">Konserten er et resultat av Maestra, et program i regi av </span><a style="color: #385898; cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" href="https://www.facebook.com/NMFkorps/" target="_blank" rel="noopener">Norges Musikkorps Forbund (NMF)</a><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">. Programmet har som m&aring;l &aring; drive fram flere unge, kvinnelige dirigenter. Gjennom Maestra f&aring;r dirigentene muligheten til &aring; jobbe med noen av de beste musikkorpsene i Norge. </span><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">I &aring;r er det </span><a style="color: #385898; cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" href="https://www.facebook.com/BorgeMusikkorps/" target="_blank" rel="noopener">Borge Musikkorps</a><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;"> som er valgt ut som vertskorps.</span><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">Musikkorpset har gjennom noen uker jobbet sammen med to dirigenter &ndash; Julie R&oslash;ssland og Anna Hartmann</span><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;"> &ndash; og deres mentor Bj&oslash;rn Sagstad.</span><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><br style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;" /><span style="color: #1d2129; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, '.SFNSText-Regular', sans-serif; white-space: pre-wrap;">Hold av ettermiddagen og st&oslash;tt de unge dirigentene!</span></p> <p><a href="https://www.facebook.com/events/1154167551434319/" target="_blank" rel="noopener">https://www.facebook.com/events/1154167551434319/</a></p>