Dirigentkonferansen 2019

<div class="" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1c1e21; font-size: 12px; white-space: pre-wrap;" data-block="true" data-editor="b9eb4" data-offset-key="66bjd-0-0"> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Dirigentl&oslash;ftet inviterer til en felles m&oslash;teplass for inspirasjon og p&aring;fyll. Alle som er nysgjerrig p&aring; eller &oslash;nsker &aring; bidra til satsingen er velkomne! &Aring;rets tema handler om kunstneriske felleskap og hvordan vi sammen skaper et milj&oslash; som tar vare p&aring; og utvikler p&aring; dirigenter fra bredde til topp. Konferansen etterf&oslash;lges av mesterklasse med Jorma Panula og Daniel Reuss i Operaen 8.-10.november. </span></span></span></span></div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;"><strong style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Fredag 8.november, Forstanderskapsalen Sentralen, &Oslash;vre Slottsgate 3, 0157 Oslo<br /><br />Bidragsytere:</strong> <br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Anders Beyer, Festspillene i Bergen </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Anine Kruse Skatrud, Lillestr&oslash;m videreg&aring;ende skole </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Arild Erikstad, NRK </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Eivind Gullberg Jensen, dirigent </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Eivind Aadland, Barratt Due musikkinstitutt </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Fredrik Andersson, Kungliga Filharmonikrene </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Grete Pedersen, dirigent </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Hanne T&oslash;mta, Nationaltheatret </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Ingrid Lorentzen, Nasjonalballetten </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Ingrid R&oslash;ynesdal, Oslo Filharmonien <br />Jan Erik Helleren, Korpsnett Norge<br />Jarle Aamb&oslash;, Olympiatoppen</span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Kari Solheim, Ung musikk </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Karl Ole Midtb&oslash;, Norges musikkorpsforbund </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Liz Sam, Harrison Parrot Management </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Maren &Oslash;rstavik, Aftenposten </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Maria Mediaas J&oslash;rstad, Talent Norge </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Morten Christiansen, Norsk kulturskoler&aring;d </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Morten Wensberg, Universitetet i Stavanger </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Oddmund &Oslash;kland, Bergen filharmoniske orkester </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Ole Kristian Ruud, Norges musikkh&oslash;gskole </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Petra Kloo Vik, G&oslash;teborgs Symfoniker </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Sandra Parr, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Thorbj&oslash;rn Lunde, Toneheim folkeh&oslash;gskole Torunn Kristoffersen, De Unges Orkesterforbund Trond Huseb&oslash;, dirigent Victoria Liedbergius, Ung i Kor</span></span><br /><br /><strong style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">Program:</strong> <br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">10:00 Velkommen og kunstnerisk innslag </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">10:10 Dirigentl&oslash;ftet landet rundt </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">11:00 Kaffe </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">11:15 Prestasjonskultur fra bredde til topp </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">1:30 Mentorens betydning for oppstart og utvikling </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">12:15 Lunsj </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">12:45 Ensemblenes og managements betydning som mentor og karrierebyggere </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">13:30 Kaffe </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">13:45 Hvordan skape rom for &aring; utvikle nyskapende og modige kunstneriske ledere? </span></span><br /><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">14:30 Avslutning </span></span></span></span></div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" style="position: relative; direction: ltr; font-family: inherit;" data-offset-key="66bjd-0-0"><span style="color: #1c1e21; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; white-space: pre-wrap;">P&aring;melding til post@dirigentloftet.no innen 1.november.</span></span></div> </div>